Regulamin strony

1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:

www.szczescie.pl jest Master Way Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu 52-316, przy Placu Solnym 14 lok. 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454138 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy spółki: 6.000,00 zł, opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP 897-178-84-89.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.szczescie.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.

4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny

5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

>